Eskola Agenda 2030

Eskola Agenda 2030

Ingurumen hezkuntza lantzen dugu, eskola jasangarria lortzeko bidean eta ikasleak ingurumenaz arduratzea bultzatzen duen programa.

ESKOLAKO AGENDA 2030

 

EA2030

 

2021-2022 ikasturtea, Eskola Agenda 21etik Eskolako Agenda 2030 erako  trantsiziorako 2. urtea eta azkena izango da. Aurreko ikasturtean Garapen  Iraunkorreko Helburuen inguruan trebatzen ibili ondoren, aurtengoan GIH  horietako bati hurbilduko gatzaizkio herri diagnostikoaren atala lantzeko, hain  zuzen ere 15. helburua izango da lan ildoa:

LEHORREKO EKOSISTEMETAKO  BIZIA.  

15

Eusko Jaurlaritzaren Euskadi Basque Country 2030 Garapenen Jasangarrirako 2030 Agendari Euskal  Ekarpenak honela dio 15. Helburuan : “Lehorreko bizitza  babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrian erabili  dadila sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea,  basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa  gelditzea eta lehengoratzea, eta biodibertsitatearen galera gelditzea: lehorreko  ekosistemak eta biodibertsitatearen kudeaketa jasangarria.  

 

Ikastolan, urteroko gaiaren lanketa fase ezberdinetan banatzen da:

1.- Antolamendua eta planifikazioa: ikasturteko GAIAREN aukeraketa eta koordinatzaileen prestakuntza saioak.

2.- Sentsibilizazio eta motibazioa: guraso, klaustro, ikasle eta batzorde desberdinei gaiaren aurkezpena.

3.- Diagnostikoa: gai konkretuari buruz, ikastolaren  benetako abiapuntua zein den zehazten da (galdetegiak, behaketak,...bidez).

4.- Ekintza plana: gaiari buruzko hobekuntza-helburuak lortzeko gauzatuko diren ekintzen multzoa (ikerketak, irteerak, neurketak, inkestak, erakusketak, eztabaidak,...)

5.- Komunikazioa eta ebaluazioa: udal foroak, klaustroa, gelaz-gelako komunikazioa, txoko-berdea,...

Lanketa oro har H.H. eta L.H. etapetan gauzatzen da. Ikastola osoak hartzen du parte.              

 

 

bideoa